I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2020.09.24
DEKLARUOJANTIS ASMUO
ROKAS BUŽINSKAS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VIEŠOJIĮSTAIGA"SVEOKATOSOAZĖ" (254319060)
 
PAREIGOS
PIRKIMO INICIATORIUS (473)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
MONIKA BUŽINSKIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188774637)
 
PAREIGOS
KITOS PAREIGOS, NENURODYTOS ŠIO KLASIFIKATORIAUS PUNKTUOSE (907)
PRIEDAI:
ID001J 0 ID001S 0 ID001F 0 ID001A 0