I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2020.04.16
DEKLARUOJANTIS ASMUO
SONATA VERŠELIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VIEŠOJI ĮSTAIGA "SVEOKATOS OAZĖ" (254319060)
 
PAREIGOS
VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (553)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
DALIUS VERŠELIS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
UAB "UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS" (300083878)
 
PAREIGOS
VADOVAS AR PAVADUOTOJAS (650)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 0 ID001F 0 ID001A 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2013.09.13
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 303140658
Juridinio asmens pavadinimas ASOCIACIJA ANYKŠČIŲ TURIZMO KLASTERIS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 741
Pareigos Savininkas ar/ir bendraturtis
Ryšio pradžios data 2013.05.07
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 303058353
Juridinio asmens pavadinimas MB "PRAMOGŲ IR PASLAUGŲ GRUPĖ"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas