Šiuo metu baseine lankosi: 56Laisvų vietų: 88

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Apie Anykščių plaukimo baseine BANGENIS pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  1. Anykščių plaukimo baseino BANGENIS vadybininkui el. paštu vadyba@sveikatosoaze.lt arba +370 662 22 783
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt arba „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“.
  3. Anykščių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

Išsamiau su Anykščių plaukimo baseino BANGENIS korupcijos prevencijos programa galima susipažinti čia: Korupcijos prevencijos programa 2020-2023 m.

Atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą vadybininkas Rokas Bužinskas, el. paštas vadyba@sveikatosoaze.lt